Tilskudsløb 2019

Klubben betaler deltagergebyret for følgende løb i sæson 2019:
Du skal være tilmeldt inden tidsfristen og gennem den fælles tilmelding.
Ved manglende deltagelse eller ved framelding efter tilmeldingfristen, vil det indbetalte deltagergebyr blive opkrævet fra medlemmet.

Løb: Dato: Tilmeld inden: Tilmelding: Tilmeldte: Ansvarlig:
Grejsdalsløbet
12. maj
23. april
 Tilmelding
 Tilmeldte
Palle
Brundtlandløbet
19. maj
Tilmelding på løbsdagen
Harzen
30. maj
 31. marts
 Tilmelding
Tilmeldte
Rands Fjord Rundt
5. juni
2. juni
 Tilmelding
Tilmeldte
Niels Ole
Ravneløbet
10. august
Tilmelding på løbsdagen
Fyn Rundt
18. aug.
13. august
Tilmelding
Tilmeldte Niels P.
Alssundløbet
25. aug.
20. august
Tilmelding
Tilmeldte Henrik S.